پکیج حج تمتع 2018 اعلام گردید. ثبت نام تا زمانی که جا باشد

افتخار داریم که به یاری خدا خدمات پکیج حج تمتع 2018 را در اختیار ایرانیان و فارسی زبانان عزیز مقیم اروپا بگذاریم. توضیح بیشتر .... 18.04.2018


روحانی کاروان از سوئد - جناب آقای سید حسین حسینی

افتخار داریم که به اطلاع برسانیم جناب آقای سید حسین حسینی خطیب مشهور و کارشناس برنامه سمت خدا و روحانی اسبق مسجد امام علی (ع) استکهلم یکی از روحانیون کاروان نور اروپا در حج تمتع 2018 خواهند بود. توضیح بیشتر .... 16.02.2018


دانشمند محترم آقای دکتر میرباقری در حج واجب 2018 همراه ما خواهند بود

افتخار داریم که باطلاع برسانیم دانشمند محترم و کارشناس برجسته قرآن جناب آقای دکتر میرباقری در تمام طول سفر حج تمتع (واجب) 2018، در مدینه، مکه، عرفات و منی همراه ما خواهند بود. توضیح بیشتر .... 16.02.2018


مرکز اسلامی کوثز النبی اسلو در حج تمتع 2018 همراه با کاروان نور اروپا

افتخار داریم که به اطلاع برسانیم مرکز اسلامی کوثر النبی بهمراه جناب آقای سید مسیح اله سلطانی در حج تمتع 2018 ما را همراهی خواهند کرد. توضیح بیشتر .... 15.02.2018


روحانی اردو زبان در سفر حج واجب 2018

افتخار داریم که به اطلاع برسانیم جناب آقای سید زوار حسن شاه نقوی در حج تمتع 2018 ما را همراهی خواهند کرد. توضیح بیشتر .... 23.04.2018


هتل مدینه در حج عمره و حج تمتع (واجب) - پولمان زمزم

میهمانان حج عمره فبریه . مارس و همچنین حج واجب 2018 در هتل پولمان زمزم مدینه اقامت خواهند داشت. توضیح بیشتر .... 01.02.2018